Takreparationer


Takreparationer / Taktillbehör / Kompletta takbyten tjanster-takreparationer

Produktbeskrivning:
Karlstad Takbehandling AB utför takreparationer, monterar taktillbehör och utför kompletta takbyten. Med åren så ökar nedbrytningen av takpannornas ytskikt, takpannorna förlorar sin funktion och skador på undertaket kan bli följden. I detta skede är det viktigt att man återskapar ett skyddande ytskikt på takpannorna som stoppar denna process, innan det har gått för långt.

Vi reparerar och byter det som behövs på taket för att säkerställa funktionen och även monterar taktillbehör av olika slag. Är taket i så dåligt skick att ett nytt ytskikt på pannorna är olönsamt att utföra, så lämnar vi gärna en offert på ett komplett takbyte istället.

Produkter vi använder:
Vi använder oss av följande produkter vid takreparationer, taktillbehör och kompletta takbyten.
Benders – Monier – Icopal – Plannja.