Mossbehandling


Mossa & Algbehandling av tak tjanster-mossa-algbehandling

Produktbeskrivning:
Oavsett om taket är nytt eller fått nytt ytskikt med Isonit så kommer mossa och alger tillbaka. Hur snabbt mossa och alger kommer tillbaka beror på hur utsatt taket är för skugga, träd, föroreningar m.m. som är några faktorer som spelar in. För att ett tak ska bevara sitt utseende och slippa påväxt av mossa och alger kan man komplettera vår takbehandling med vår Iso A-Clean och utföra behandlingen med ca 2 års mellanrum. Detta säkerställer ett mossfritt tak.

Användning:
Vår mossbehandling är ett komplement till vår takbehandling. Mossa & Algbehandling är också lämpligt på tegeltak, gångplattor, fasader, murar mm. Om ditt tak är i bra skick och du endast vill ha en mossa & algbehandling så utför vi givetvis detta. Vi använder Iso A-Clean från Iso Paint AS i Danmark, vid mossa & algbekämpning. Kontakta oss för ytterligare information.