Fasadimpregnering


HydroBlock ®

Det ultimata skyddet för din fasad Hydroblock SB
HydroBlock® skyddar inte bara, utan återskapar aktivt den ursprungliga färgen och utseendet. HydroBlock® är baserad på den senaste nanoteknologin och består av ultrasmå partiklar som mäts i en miljondels millimeter. En kemisk sammansättning av siloxaner med fria reaktiva grupper gör att HydroBlock® aktivt kan fästa vid mineraliska ytor, som till exempel taktegel, tegelfasader samt betong, och skydda mot regn, smuts, alger, förorening, olja och många andra substanser.


Fördelar

  • Särskilt utvecklad för betong, tegelfasader, tegelpannor och mineraliska ytor
  • Självrengörande, vattenavstötande
  • Förhindrar missfärgning och saltbildning
  • Håller smuts och damm borta Förebygger mossväxt, alger och lavar.

 

 

Procover

Produktbeskrivning: Procover
Produkten impregneras och har en självrengörande egenskap som arbetar mot olika föroreningar. ProCover ™ ger en vattenbaserad klibbfri yta för absorberande grundmaterial, skyddar mot vatten, olja och fettbaserade förorening.

ProCover ™ är en produkt från nanoteknologins värld. Den underlättar borttagning av is och förebygger uppkomsten av alger och mossa.

Användning:
Terrassbeläggningar, gatsten, gårdsplaner, bilparkeringar, vägbeläggningar, trappor, stenmurar, tak, konststen, betonginslag i tak och väggfasader, betongklossar m.m.