MILJÖ


Med våra takbehandlingar så är det inte bara plånboken som är den stora vinnaren utan även miljön. Karlstad Takbehandling - Miljö

För att tillverka betongpannor till en normalstor villa går det åt 8 ton ballast (i form av grus och sand), 720 liter vatten, 1400 kg cement, 28 liter eldningsolja och 60 kWh el. 160 kilo kol och 160 kWh el går åt för cementframställningen. Dessutom tillkommer alla tunga transporter.

Med en takbehandling återanvänds de gamla betongpannorna och tvättningen är helt miljövänlig då vi endast använder vanligt vatten under högt tryck, utan kemiska tillsatser.

Vi använder inte lösningsmedelsbaserade färger, även alg och mögelskydd är miljövänligt. Alla produkter är miljöcertifierade enligt ISO 9001. Produkterna ClimateCooler , HydroBlock och ProCover hjälper aktivt till att sänka energiförbrukningen vilket leder till ett minskat CO2 utsläpp.